record automatische Türsysteme nl

Rookwerende deuren

Verstikkingsgevaar door hete rook

De grootste bedreiging bij brand in een gebouw is niet zozeer de brand zelf, maar de ontwikkeling van rook en hete gassen. Doordat de aanwezige zuurstof wordt omgezet in giftige koolmonoxide stijgt het risico van verstikking. Bovendien vormt de rook vaak een ondoorzichtig gordijn, waardoor men compleet gedesoriënteerd kan raken en de weg naar buiten vinden een grote uitdaging wordt, zelfs in de eigen woning. Daarbij komt dat de hoge temperatuur binnen seconden de longblaasjes kan verbranden en zo de longen volledig uitschakelt, waardoor het lichaam niet meer van zuurstof voorzien kan worden en de dood onvermijdelijk is.

Rookwerende automatische deuren

De gecertificeerde record rookwerende deuren (DIN 18095 en NEN 6069) en de deuraandrijvingen zijn uitermate geschikt voor het automatiseren van entrees en doorgangen. Bij een brand- en/of rookmelding sluiten zij automatisch en zijn minimaal 30 minuten rookwerend, waardoor de 'branddriekhoek' wordt tegengewerkt. Bij dubbele deuren kan een automatische sluitvolgorde worden ingesteld in combinatie met overlappende deuren (SFR). De aantrekking van zuurstof richting de brand en de verspreiding van hete rook door het gebouw wordt vertraagd, waardoor ook de brand zich minder snel verspreidt en de vrije vluchtroutes langer in stand worden gehouden. Dit resulteert in tijdswinst voor de evacuatie en brandbestrijding.

Hermetisch sluiten & rookwerend

De hermetisch sluitende en rookwerende oplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor situaties waar naast een veilige omgeving ook een hoge mate van hygiëne vereist is. Dit is het geval in de medische of zorgsector, cleanrooms, laboratoria, datacenters, voedselverwerkingsruimten en distributiecentra.

Verwante producten

Automatisch aandrijfsysteem voor rook- en brandwerende draaideuren – De record DFA 127 FIRE is een variant op de universele DFA 127 draaideurautomaat.

De record CLEAN T2-A telescopische schuifdeuraandrijving voor cleanroom toepassingen – Met de record CLEAN wordt een modelserie van automatische deuren aangeduid welke ingezet worden in situaties waar specifieke eigenschappen vereist zijn. Denk hierbij aan vrijwel alle behoeften in ziekenhuizen, artsenpraktijken en andere inrichtingen met strenge hygiënevereisten. 

Een-vleugelige rookwerende schuifdeur - Met de aangepaste afdichtingen en een warmte-absorberende kern wordt de standaard CLEAN K1 een gecertificeerd rookwerende deur.

Loading...