record automatische Türsysteme nl

Vluchtweg oplossingen

De eisen aan een deur op een vluchtroute

Op het moment van een calamiteit, zoals bij het uitbreken van brand in een gebouw, dient een ieder op eenvoudige en snelle wijze het pand te kunnen verlaten. De hiervoor ontworpen vluchtroute, begint in een werkruimte (zoals een kantoorvloer) en eindigt op het aansluitende terrein vanwaar men de openbare weg kan bereiken. Een vluchtroute, beschermde vluchtroute, extra beschermde vluchtroute of veiligheidsvluchtroute dient te liggen binnen een brandcompartiment en een rookcompartiment. Elke deur op de vluchtroute dient dan geopend te kunnen worden over de minimaal vereiste breedte en zonder sleutel of een andere ingewikkelde handeling. Men wil zich niet voorstellen wat er kan gebeuren bij een naar binnen draaiende draaideur in het geval van paniek. Door de schrik, haast, groepsdynamiek en gedrang, kan men zich namelijk klem lopen op de ongemakkelijk te openen deuren, met alle gevolgen van dien. Een deur op een vluchtroute dient daarom makkelijk en in de richting van de uitgang geopend te kunnen worden. Tevens geldt dat hoe breder de doorgang is, hoe lager de belemmerende factor van de deur zal zijn.

Schuifdeuren en vouwdeuren met break-outfunctie

Onze standaard schuifdeuren en de vouwdeuren kunnen met een breakout-functie worden uitgevoerd. De deurvleugels kunnen hierbij in vluchtrichting helemaal opendraaien en daarmee wordt door middel van slechts één handeling een vluchtweg vrijgegeven

Schuifdeuren met een maximaal openingsbereik

record heeft bijvoorbeeld automatische schuifdeuren ontwikkeld die zo nodig inclusief vaste zijlicht(en) 90° in vluchtrichting kunnen worden gedraaid (breakout-concept). Vervolgens kunnen de deurvleugels zonder grote krachtsinspanning in de richting van de muren worden verschoven waardoor een grotere opening ontstaat die slechts 50 mm van de binnenwerkse hoogte (G) en 2 x 81 mm van de binnenwerkse breedte (F) verliest. Het resultaat: een Total-Opening-System (TOS) met een maximaal openingsbereik waarvan meer dan 95% als effectieve vluchtweg blijft bestaan!

Naast de veiligheidsaspecten moet ook het nuttige voordeel van het TOS worden genoemd omdat de deurvleugels niet alleen opendraaien, maar ook zijwaarts tot aan de muur kunnen worden geschoven. Op deze wijze wordt bijna de gehele doorgang vrijgegeven en kan men ook met volumineuze voorwerpen snel en gemakkelijk passeren.

Deuren die veilig openen bij stroomuitval

Tevens heeft record draaideuren ontwikkeld die veilig openen bij stroomuitval. Tijdens de motorisch aangestuurde sluiting wordt een in de behuizing geïntegreerde drukveer gespannen, waardoor de deur opent bij stroomuitval. Deze deuren kunnen aangesloten worden op een externe rook en warmteafvoerinstallatie. Bij een rook- of warmte belasting openen zij betrouwbaar zelfs als de stroom uitvalt. Daarmee zijn deze automatische draaideuren toepasbaar als vluchtwegdeur en voor rook- of warmteafvoer.

Andere toegangsoplossingen maken weer gebruik van een noodstroomvoorziening waardoor een continue volledige functionaliteit van de automatische deur bij spanningsuitval kan worden gegarandeerd.

Verwante producten

Automatische schuifdeur met totaal-openingssysteem – Anders dan een klassieke schuifdeur, behoud je met het totaal-openingssysteem (TOS) de gehele doorgang. Waar de zijlichten in de klassieke situaties vast zijn, zijn de zijlichten met het totaal-openingssysteem flexibel. Door zijn bijzonder flexibele werking is de schuifdeur niet alleen geschikt als vluchtwegdoorgang, maar ook zeer geschikt voor de transportatie van grote objecten. Onze record TOS is onder andere te vinden in winkelcentra, meubelwinkels en autodealers. 

Karakteristieke draaideuraandrijving voor vluchtwegen – De DFA 127 INVERSE is een variant op de universele DFA 127 draaideuraandrijving.

Automatic folding doors with break-out function

Elegante automatische vouwdeuren voor smalle doorgangen – Indien u maar een beperkte ruimte heeft voor een automatische deur, maar de doorgang wel optimaal wilt gebruiken, dan zijn onze record FTA 20 vouwdeuren hiervoor de ideale toegangsoplossing. De vouwdeuren zorgen voor een comfortabele doorgang voor personenverkeer en worden onder andere toegepast in smalle doorgangen in restaurants, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, zorginstellingen en hotels.

Escape door systems (RED)

De internationaal voor vluchtdeuren goedgekeurde redundante uitvoering (RED) bestaat uit een dubbele aandrijving, twee gecombineerde, echter van elkaar onafhankelijke besturingen en een accu voor de uitvoering van een noodbeweging in geval van een stroomuitval.

Klik hier om direct door te gaan naar alle record producten.

Loading...