record automatische Türsysteme nl

Brandwerende deuren

Automatische deuren met brandwerende eigenschappen

Tijdens het ontwerp van een gebouw wordt omwille van de veiligheid van de toekomstige gebruikers, materialen en het gebouw zelf, opgedeeld in brandwerende compartimenten. Bij brand kunnen zij als zelfstandige eenheden beschouwd worden. Het brandcompartiment wordt begrensd door vloeren, plafonds, wanden en dus ook deuren die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten dienen te vertragen. Door deze brandscheiding wordt voor een bepaalde tijd een vrije vluchtroute in stand gehouden zodat een ieder die zich in het pand bevindt het gebouw kan verlaten. Doordat de ontwikkeling van zowel vuur als rook door deze constructie wordt vertraagd, creëert men tevens een tijdswinst voor de brandbestrijding.

WBDBO: Weerstand tegen BrandDoorslag & BrandOverslag

In het Bouwbesluit en de bijbehorende normen zijn in het kader van de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) voor brandcompartimenten voorschriften opgenomen over lengte van vluchtwegen, brandoverslag, horizontale en verticale branddoorslag en brandwerendheid van vloeren, plafonds, wanden en deuren.

Brandwerende automatische draai- & en schuifdeuren

Record ontwikkelt ingenieuze oplossingen voor situaties waarbij brandwering noodzakelijk is. Zowel de automatische draaideuren als de automatische schuifdeuren kunnen in brandwerende varianten geleverd worden. Deze toegangsoplossingen kunnen aangesloten worden op brandmeldinstallaties en rook- en warmtemelders. De esthetisch vormgegeven deuren zijn geschikt voor intensief gebruik en zullen tijdens de normale dagelijkse operatie functioneren als comfortabele, veilige en hygiënische doorgangen binnen uw gebouw. Zij sluiten bij activering betrouwbaar door middel van veren of noodstroomaccu, bieden minstens 30 of 60 minuten weerstand tegen vuur en hitte en kunnen in noodsituaties ook als vluchtroutes gebruikt worden.

De deuren zijn officieel gecertificeerd door het Centrum voor brandveiligheid van TNO-Efectis volgens de norm NEN 6069.

Verwante producten

Automatisch aandrijfsysteem voor rook- en brandwerende draaideuren – De record DFA 127 FIRE is een variant op de universele DFA 127 draaideurautomaat.

30 minuten brandwerende schuifdeuren

De 30 minuten brandwerende record STA 20 FIRE 30 – Onze enkel- of dubbelvleugelige brandwerende automatische schuifdeuren kunnen vrijwel overal toegepast worden waar een brandwerende scheiding tussen ruimtes gewenst is (brandcompartiment). Met automatische schuifdeuren van record wordt er een toegankelijke, aangename en veilige entree gecreëerd voor personenverkeer. Onze schuifdeuren treft u onder andere in winkelcentra, hotels, kantoorgebouwen en flatgebouwen.

De record brandwerende automatische schuifdeuren worden op de brandcompartimentgrens geïnstalleerd. In het geval van een activering van het brandalarm, sluiten de deuren automatisch. De eventuele aanwezige personen kunnen het brandcompartiment verlaten door de deuren handmatig te openen. Na een handmatige opening sluiten de deuren zich na 10 seconden. De brandwerende schuifdeuren zijn voorzien van een labyrintprofiel met inwendige labyrintstrips die vanaf een temperatuur van rond de 160 graden Celsius dichtschuimen, waardoor de deuren zich klem zetten in de dagmaat. Vanaf dit moment wordt er geen lucht meer doorgelaten en zijn de deuren minimaal 30 minuten brandvertragend.

record biedt echter ook varianten aan waarbij bijvoorbeeld een mechanische sluiting (met speciale sluitvolgorde regeling) wordt gegarandeerd, zoals voor een vluchtdeurweg bij een beveiligde zone voor bijvoorbeeld een vliegveld.

60 minuten brandwerende schuifdeuren

De 60 minuten brandwerende record STA 20 FIRE 60 – Onze enkel- of dubbelvleugelige brandwerende automatische schuifdeuren kunnen vrijwel overal toegepast worden waar een brandwerende scheiding tussen ruimtes gewenst is (brandcompartiment). Met automatische schuifdeuren van Record wordt er een toegankelijke, aangename en veilige entree gecreëerd voor personenverkeer. Onze schuifdeuren treft u onder andere in winkelcentra, hotels, kantoorgebouwen en flatgebouwen.

De record brandwerende automatische schuifdeuren worden op de brandcompartimentgrens geïnstalleerd. In het geval van een activering van het brandalarm, sluiten de deuren automatisch. De eventuele aanwezige personen kunnen het brandcompartiment verlaten door de deuren handmatig te openen. Na een handmatige opening sluiten de deuren zich na 10 seconden. De brandwerende schuifdeuren zijn voorzien van een labyrintprofiel met inwendige labyrintstrips die vanaf een temperatuur van rond de 160 graden Celsius dichtschuimen, waardoor de deuren zich klem zetten in de dagmaat. Vanaf dit moment wordt er geen lucht meer doorgelaten en zijn de deuren minimaal 60 minuten brandvertragend.

De record CLEAN T2-A telescopische schuifdeuraandrijving voor cleanroom toepassingen – Met de record CLEAN wordt een modelserie van automatische deuren aangeduid welke ingezet worden in situaties waar specifieke eigenschappen vereist zijn. Denk hierbij aan vrijwel alle behoeften in ziekenhuizen, artsenpraktijken en andere inrichtingen met strenge hygiënevereisten. 

Modulaire deursystemen voor cleanroom-toepassingen - record CLEAN is de aanduiding voor een modelserie van automatische deuren die worden ingezet indien duidelijk omschreven eigenschappen vereist zijn.

De basis van de record CLEAN-serie wordt gevormd door de deuren K1 als enkelvleugelige schuifdeur en K2 als dubbelvleugelige schuifdeur. Deze deuren zijn bij de materiaalkeuze in de deurbladkern en het oppervlak evenals de vormgeving van het kozijn en het afdichtingssysteem op velerlei wijze combineerbaar en daarmee geschikt voor allerlei toepassingen.

Klik hier om direct door te gaan naar alle record producten.

Loading...