nl

Referenties – Toegangssluis kantoorpand, Tilburg

In dit kantoorpand konden de ruim 800 werknemers zichzelf met een toegangspassysteem toegang verschaffen tot het gebouw. Het betreden en verlaten van het pand ging via kleine tourniquets met vier deurvleugels. Echter werden deze tourniquets als 'benauwend' en gebruiksonvriendelijk ervaren. Bovendien was dit gevoelige systeem vaak onderhevig aan storingen. 

Onze opdrachtgever zocht daarom een automatische toegangsoplossing waarbij de bezoekersstromen soepeler verlopen, maar de absolute monitoring en controle van de in- en uitgaande personen gehandhaafd blijft.

De oplossing werd gevonden in de vorm van de record R 62 Toegangssluis met intelligent toegangscontrole systeem en een scala aan beveiligingsniveaus. Deze cilindervormige sluis met ronde schuifdeuren biedt een hoogwaardig toegangscontroleniveau voor een volledige beheersing van de personenstroom. De wisselwerking tussen geavanceerde technologie en bewezen bouwkundige technieken maakt een veilige en beveiligde toegangscontrole mogelijk voor kwetsbare en speciaal beschermde gebieden, zoals banken, vliegvelden en soortgelijke omgevingen

Ga terug
Loading...