record automatische Türsysteme nl

Disclaimer

Deze website is een uitgave van record Automatische Deuren B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de geboden informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. record Automatische Deuren B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan record Automatische Deuren B.V. garanderen dat adviezen toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. record Automatische Deuren B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt record Automatische Deuren B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van record Automatische Deuren B.V. en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van record Automatische Deuren B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van deze mededeling.

Privacybeleid record automatische deuren BV - PDF

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Loading...