record automatische Türsysteme nl

Openbaar Vervoer

Gaat u naar uw werk, naar school of heeft u een leuk uitje? Het openbaar vervoer biedt u de mogelijkheid om van punt A naar punt B te reizen. De stations zijn dagelijks vaak drukbezochte locaties, waardoor een gereguleerde en gecontroleerde toegang van groot belang is.

Bereikbaarheid & Parkeeroplossingen

Stations bieden vaak zogeheten P + R (Parkeren & Reizen) gelegenheden aan om een goede bereikbaarheid te optimaliseren. Om een gecontroleerde toegang te kunnen verlenen, heeft record de perfecte toegangsoplossingen wanneer het gaat om voertuigdoorgangen. Men kan hierbij denken aan automatische slagbomen bij de in- en uitgang van een parkeerterrein/-garage, automatische schuifpoorten, draaipoorten of speedgates bij de leveranciersingang.

Door deze toegangsoplossingen worden ongeregeldheden en opstoppingen voorkomen en een gecontroleerde doorstroom van voertuigen en personen gewaarborgd.

Veiligheid & Beveiliging

Om een beveiligde en gecontroleerde toegang te kunnen verlenen aan de reizigers, hebben wij diverse fysieke toegangscontrole producten die hieraan bijdragen. Onze stijlvol vormgegeven doorgangssluizen zijn perfect om de persoonsdoorstromen te reguleren en te controleren. Alleen met een geldig kaartje wordt er toegang verleend.

In tegenstelling tot de stations zijn bijvoorbeeld de klantenbalie en serviceloketten in de avonduren gesloten. Om deze ruimtes te beschermen tegen inbraak en vandalisme, hebben wij inbraakwerende deuren ontwikkeld, die onder andere voorzien zijn van slagwerend beveiligingsglas, gemodificeerd loopwerk en structurele versterkingen. Kenmerkend is dat de veiligheid verhogende modificaties compleet in het systeem zijn geïntegreerd, waardoor er visueel geen verschil merkbaar is. De elegante eigenschappen en strakke lijnen van het ontwerp blijven hierdoor behouden.

Om in geval van calamiteiten de veiligheid van uw bezoekers en personeel te kunnen waarborgen, hebben wij diverse veiligheidssystemen ontwikkeld.

Middels onze unieke Totale Openingssysteem (TOS) kunnen aanwezigen door een veilige vluchtweg op een gecontroleerde wijze het pand verlaten. Hierbij kunnen de schuifdeuren én zijlichten - naast de normale schuivende beweging - onafhankelijk van de deurpositie 90° in de vluchtrichting gezwenkt worden. De opengeklapte deurvleugels kunnen tevens in de richting van de wand worden geschoven, waardoor de complete breedte en hoogte van de doorgang wordt vrijgegeven. 

In geval van brand kunt u vertrouwen op onze hoogwaardige brand- en rookwerende deuren. Na brandmelding zullen de deuren in de open positie blijven of sluiten (naar wens vooraf in te stellen). Indien de deuren zijn gesloten, zullen de deuren handbediend zijn of, bij aanwezigheid van een slot, vergrendelen. In het laatste geval zijn de deuren te ontgrendelen met een sleutelcontact. Na opening zal de deur automatisch sluiten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onze solide 30 minuten of 60 minuten brandwerende schuifdeuren.

 

Verwante producten

Lineaire telescopische schuifdeuraandrijving TSA 20 – Even uitnodigend en betrouwbaar als de klassieke lineaire schuifdeur, maar qua constructie en bewegingsverloop indrukwekkender, zijn onze twee- of viervleugelige telescopische schuifdeuren. Zeer geschikt voor ruimtes waar er wegens beperkte ruimte geen klassieke schuifdeur gemonteerd kan worden, maar wel een grote doorgangsbreedte gewenst is. Onze telescopische schuifdeuren treft u onder andere in winkelcentra, hotels, kantoorgebouwen en flatgebouwen.

Glazen tunnel met één paar automatische deuren en intelligente sensoren - De record FlipFlow biedt een hoog beveiligingsniveau voor een breed scala aan toepassingen. Het gebruiksvriendelijke - eenrichtingsverkeer - veiligheidssysteem levert een hoog doorvoervolume zonder de toegangscontrole te hinderen.

Inbraakwerende automatische schuifdeuren conform SKG WK2 – De record SAFECORD20 is speciaal ontwikkeld voor situaties waar hoge eisen worden gesteld aan de inbraakwerendheid van de toegang van een pand. Ondanks dat de SAFECORD20 voldoet aan de gestelde eisen en normen, blijft de elegante uitstraling en de gemakkelijke bediening van een klassieke lineaire automatische schuifdeur behouden.

Loading...