record automatische Türsysteme nl

Financiële Instellingen

Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, e.d. zijn, gezien de waardevolle informatie en zaken die zij behelzen, vaak gebouwen waar de vereisten op het gebied van toegangsoplossingen van zeer hoog niveau zijn. Hoewel de retailers uit het hogere segment niet in deze branche vallen, zoals juweliers, elektronica winkels, high fashion winkels, etc., geldt voor deze groep over het algemeen dezelfde eisen. Al onze toegangsoplossingen zijn, ondanks dat het stevige, robuuste deuren betreft, esthetisch verantwoord en dragen bij aan de uiterlijke kenmerken van uw gebouw.

Beveiliging & Bescherming

In deze sector is het belangrijk dat de panden en bepaalde interne ruimtes goed beschermd zijn tegen inbraakpogingen. Met onze speciaal ontwikkelde inbraakwerende deuren, die onder andere voorzien zijn van slagwerend beveiligingsglas, gemodificeerd loopwerk en structurele versterkingen, worden uw kostbare goederen beschermd tegen inbraak. Kenmerkend van deze deuren is dat de veiligheid verhogende modificaties compleet in het systeem zijn geïntegreerd, waardoor er visueel geen verschil merkbaar is. De stijlvolle eigenschappen en strakke lijnen van het ontwerp blijven hierdoor behouden.

Daarnaast is het mogelijk om persoon begeleidende toegangen te creëren door bijvoorbeeld onze beveiligingssluizen toe te passen. Personen kunnen alleen toegang verkrijgen na een controle.  De modulair opgebouwde beveiligingssluis kan door ingebouwde veiligheidssystemen het zogeheten piggybacking (meeliften) en tailgating (‘bumperkleven’) voorkomen.

Veiligheid & Vluchtweg oplossend

Om de veiligheid van uw bezoekers en personeel te kunnen garanderen hebben wij diverse veiligheidssystemen ontwikkeld. Zo kunt u in geval van brand vertrouwen op onze hoogwaardige brand- en rookwerende deuren. Na brandmelding zullen de deuren in de open positie blijven of sluiten (naar wens vooraf in te stellen). Indien de deuren zijn gesloten, zullen de deuren handbediend zijn of, bij aanwezigheid van een slot, vergrendelen. In het laatste geval zijn de deuren te ontgrendelen met een sleutelcontact. Na opening zal de deur automatisch sluiten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze solide 30 en 60 minuten brandwerende schuifdeuren.

Middels onze unieke Totale Openingssysteem (TOS) kunnen aanwezigen door een veilige vluchtweg op een gecontroleerde wijze het pand verlaten. Hierbij kunnen de schuifdeuren én zijlichten - naast de normale schuivende beweging - onafhankelijk van de deurpositie 90° in de vluchtrichting gezwenkt worden. De opengeklapte deurvleugels kunnen tevens in de richting van de wand worden geschoven, waardoor de complete breedte en hoogte van de doorgang wordt vrijgegeven. 

Klimaatbeheersing & Kostenbesparing

Een positief werkklimaat draagt bij aan de motivatie van het personeel en bevorderen een positieve bezoekersbeleving. In situaties waar een groot temperatuurverschil merkbaar is tussen diverse ruimtes, kan onze schuifdeursysteem met warmte-isolerende eigenschappen toegepast worden. Dit systeem kan als binnendeur én als buitendeur toegepast worden en is daarmee niet alleen geschikt om gebouwen te isoleren, maar ook om toegangen binnen gebouwen in verwarmde of gekoelde ruimtes thermisch af te sluiten. Dit type schuifdeursysteem is tevens uitvoerbaar in combinatie met inbraakwerende eigenschappen.

Een geautomatiseerd deursysteem is van zeer grote invloed op de klimaatbeheersing van het gebouw. Met goed ingestelde automatische deuren bespaart u aanzienlijk op uw energiekosten (stook- en koelkosten). Dit past in het milieubewust ondernemen van nu en is bovendien snel terugverdiend. Naast het kostenbesparende kenmerk creëert u ook een constante en aangename temperatuur en is het verlies van geconditioneerde binnenlucht minimaal.

Naast dat onze deurautomaten feilloos werken, een lange levensduur hebben en onderhoudsarm zijn, zijn zij ook de zuinigste in de branche!

Bereikbaarheid & Parkeeroplossingen

Ook binnen deze sector zijn goede bereikbaarheid, parkeergelegenheden en soepele doorstroom belangrijke aspecten voor de bezoekers, personeel, leveranciers, etc. Om de bezoekers gecontroleerd toegang te kunnen verlenen, heeft record de perfecte toegangsoplossingen wanneer het gaat om voertuigdoorgangen. Men kan hierbij denken aan automatische slagbomen bij de in- en uitgang van een parkeerterrein/-garage, automatische schuifpoorten, draaipoorten of speedgates bij de leveranciersingang.
Door deze toegangsoplossingen worden ongeregeldheden en opstoppingen voorkomen en een gecontroleerde doorstroom van voertuigen en personen gewaarborgd.

Verwante producten

Inbraakwerende automatische schuifdeuren conform SKG WK2 – De record SAFECORD20 is speciaal ontwikkeld voor situaties waar hoge eisen worden gesteld aan de inbraakwerendheid van de toegang van een pand. Ondanks dat de SAFECORD20 voldoet aan de gestelde eisen en normen, blijft de elegante uitstraling en de gemakkelijke bediening van een klassieke lineaire automatische schuifdeur behouden.

record R 62 Beveiligingssluis met intelligent toegangscontrole systeem en een scala aan beveiligingsniveaus - Deze cilindervormige sluis met ronde schuifdeuren biedt een hoogwaardig toegangscontroleniveau voor een volledige beheersing van de personenstroom. De wisselwerking tussen geavanceerde technologie en bewezen bouwkundige technieken maakt een veilige en beveiligde toegangscontrole mogelijk voor kwetsbare en speciaal beschermde gebieden, zoals banken, vliegvelden en soortgelijke omgevingen.

Inbraakwerende schuifdeuren met hoge thermische, geluidwerende en weerbestendige waarden

record introduceert de vernieuwde record THERMCORD+ RC 2 / RC 3; een superieur schuifdeursysteem dat andere systemen ver achter zich laat. Het geavanceerde ontwerp – met unieke en niet eerder gecombineerde eigenschappen - maakt een verrassend brede en multifunctionele inzetbaarheid mogelijk. Al deze innovaties en eigenschappen zijn - met dank aan het record R&D Team - samengebracht in een rank en elegant ontwerp en daarmee geheel passend in het record portfolio.

De record THERMCORD RC 2 / RC 3 is hiermee de ideale toegangsoplossing voor elke entree. Deze automatische schuifdeur biedt een effectieve bescherming tegen inbraak en zorgt voor vermindering in uw verwarmings- en klimatiseringskosten dankzij de efficiënte, energiebesparende eigenschappen.

Loading...