record automatische Türsysteme nl

Nieuws – 29-5-2018 | Record Automatische Deuren sponsort Veteranen Search Team

Vandaag overhandigde de directeur van Record Automatische Deuren BV (onder meer in Maartensdijk gevestigd) de sleutels van een volledig door het bedrijf gesponsorde transportbus aan de voorzitter van de stichting Veteranen Search Team. 

Het Veteranen Search Team is een vrijwilligers initiatief van enkele defensie veteranen, die samen met veteranen uit diverse andere hulpdiensten (zoals politie en ambulance personeel) spontaan hun hulp en expertise hebben aangeboden bij diverse recente vermissingen en aanverwante zoektochten. Het initiatief is in de afgelopen maanden van gewaardeerde toegevoegde waarde gebleken voor diverse overheidsdiensten bij een vermissing. Inmiddels is het team al diverse malen gevraagd om mee te helpen en werd het nodig om de doorgaans met eigen of openbaar vervoer reizende vrijwilligers te ondersteunen met een eigen bus bij dergelijke acties.

Na een oproep via sociale media werd duidelijk dat het team dringend behoefte had aan donaties voor een betrouwbaar transportmiddel, waarmee het materiaal en hulpmiddelen voor de groeiende groep leden van dit team snel en efficiënt naar eventuele locaties vervoerd kan worden.

“Toen ik werd gewezen op dit team had ik daar direct affiniteit mee, met name vanuit de gedachte dat er door allerlei veteranen wordt meegeholpen zonder enig voorbehoud. Het Veteranen Search Team heeft recent een presentatie aan mij gegeven waar ik erg van onder de indruk was, mede gezien hun achtergrond en de delicate situaties waar zij mee te maken krijgen. Vrijwilligerswerk en initiatieven om iets positiefs bij te dragen aan de samenleving kun je alleen maar toejuichen en zeker op dit gebied.  Wij ondersteunen en sponsoren als bedrijf wel vaker initiatieven op bijvoorbeeld (gehandicapten) sportgebied, dus aan deze actie werkten we graag mee” aldus de directeur.

Record maakt gebruik van een groot aantal vergelijkbare transportbussen voor haar installatie en onderhoudsmonteurs en werkt daarnaast veel samen met overheidsinstanties (0ok op het gebied van veiligheid en hulpdiensten) , ziekenhuizen en andere openbare gelegenheden, dus er lag een natuurlijke link om dit initiatief te ondersteunen.

Het Veteranen Search Team werkt puur en alleen op uitnodiging van politie en werkt geheel belangeloos aan dergelijke opdrachten mee. Voor diverse veteranen biedt dit initiatief daarnaast een prachtig anker om zich na traumatische ervaringen weer zinvol en maatschappelijk in te kunnen zetten en zelfs te helpen om weer succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen instromen.

Over Stichting VST

De Stichting VST stelt zichzelf tot doel om van grote toegevoegde waarde te zijn voor de overheidsdiensten bij een vermissing*. Wij bundelen hier de kracht en kennis van veteranen en overig geüniformeerd personeel. Onderscheidend vermogen ligt in het handhaven van discipline, respect voor de zaak en de participatiedrang onder de vrijwilligers.Als bijkomstig voordeel geldt dat de meerderheid van de vrijwilligers door hun inzet tijdens missies niet of deels niet in staat zijn deel te nemen aan het bedrijfsleven. Inzet bij de Stichting geeft hen kracht en motivatie. Dit werkt in alle gevallen herstel verhogend met verbeterde kansen op de arbeidsmarkt. De Stichting VST ondersteunt hen, die daar behoefte aan hebben, in het vinden van een baan.

De Stichting VST bestaat voor 90% uit (actief dienende) veteranen. De rest zijn vertegenwoordigers van overige geüniformeerde diensten.

Naast de ervaring en training opgedaan in (missie gerelateerde) veldtrainingen ontwikkelt de Stichting haar vrijwilligers door middel van training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe trainers en interne kennisbronnen.

De financiële middelen komen hoofdzakelijk uit sponsoring en donaties. Geld is noodzakelijk voor inzet van kleding en materieel, voeding en transport, alsmede opleiding en ontwikkeling.

www.veteranensearchteam.nl

Ga terug
Loading...