nl

Disclaimer

Deze website is een uitgave van FAAC Automatische Deuren B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de geboden informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. FAAC Automatische Deuren B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan FAAC Automatische Deuren B.V. garanderen dat adviezen toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. FAAC Automatische Deuren B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt FAAC Automatische Deuren B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van FAAC Automatische Deuren B.V. en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van FAAC Automatische Deuren B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van deze mededeling.

Klik hier voor ons Privacy Beleid.

Loading...